توضیحات
در این بخش مراکز و شرکت های فعال در زمینه انجام خدمات پیش از چاپ ،مانند: دفاتر خدمات طراحی وعکاسی ، لیتوگرافی ، کلیشه ساز ها ، سیلندرسازها ، شابلون سازها ومهر ساز ها ، پلاک سازها...و کلیه مراکز خدماتی که قبل از فرآیند چاپ و آماد سازی فعالیت دارند می توانند ثبت نام نموده و اطلاعات خودشان را دربانک اطلاعاتی صنایع چاپ و بسته بندی کشور وارد نمایند

جستجو در شرکت

تبلیغات

ایاتای (ماهرخ پلاستیک) نمایشگاه تبریز پلاست طرسام