توضیحات
در این بخش مراکز و شرکت های فعال در زمینه انجام خدمات چاپ، چاپخانه ای افست ، فلکسو، سیلک اسکرین، برجسته، دیجیتال ، چاپ های صنعتی و خاص و امنیتی، چاپ روی انواع سطوح خاص...و تولید کنندگان محصولاتی مانند: جعبه و کارتن و بسته بندی سخت، لیبل ، لفاف و بسته های انعطاف پذیر روزنامه ، مجله، کتاب فرم های پیوسته، کارت ویزیت و اوراق اداری، پوستر ، می توانند ثبت نام نموده و اطلاعات خودشان را دربانک اطلاعاتی صنایع چاپ و بسته بندی کشور وارد نمایند.

جستجو در شرکت

تبلیغات

ایاتای (ماهرخ پلاستیک) نمایشگاه تبریز پلاست طرسام